Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-12 10:16:55 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Strona internetowa Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Wilański.
 • E-mail:
 • Telefon: 71 396 89 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia
 • Adres: Środa Śląska, ul Kolejowa 16a , 55-300 Środa Śląska
 • E-mail:
 • Telefon: 71338 8833

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Kolejowej i od ul. Konstytucji 3 Maja. Recepcja oraz gabinety znajdują się na parterze. Wejście przystosowane jest do osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się winda która można przemieścić się do m.in. pracowni RTG. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak pętli indukcyjnych w obiekcie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak translatora języka migowego on-line.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępne w serwisie https://sredzkie-centrum.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):.

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności.

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne.

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści.

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka.

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Inne informacje i oświadczenia

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:.

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu].

Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Waluchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 10:16:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 10:16:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 10:16:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1549 raz(y)